Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://rikvipz.com.

Chúng tôi, đội ngũ của cổng game Rikvip (sau đây gọi là “chúng tôi”, “công ty”, hoặc “website”), cam kết đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật của thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng truy cập vào website này. Chính sách bảo mật này sẽ trình bày cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng truy cập vào website này.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng truy cập vào website Rikvip này thông qua các biểu mẫu đăng ký, các giao dịch mua bán, hoặc các hoạt động tương tác khác trên website. Các thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà, ngày sinh, và các thông tin cá nhân khác liên quan.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng và người dùng truy cập vào website này để cung cấp dịch vụ, xử lý các giao dịch mua bán, hỗ trợ khách hàng, cải thiện trải nghiệm người dùng trên website, và liên lạc với khách hàng hoặc người dùng trong các hoạt động liên quan đến website. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ, hoạt động khuyến mãi, hoặc các thông tin liên quan khác mà chúng tôi cho là có thể quan tâm đến khách hàng hoặc người dùng.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng truy cập vào website này cho bên thứ ba, trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc người dùng, hoặc trong những trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng truy cập vào website này bằng các biện pháp an ninh và kỹ thuật phù hợp. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn tính bảo mật

của thông tin cá nhân do sự kiểm soát của các bên thứ ba, những sự cố kỹ thuật, hoặc các hành vi trái phép từ phía bên ngoài.

Chúng tôi cũng khuyến khích khách hàng và người dùng truy cập vào website này tuân thủ các nguyên tắc bảo mật, bao gồm việc không chia sẻ thông tin cá nhân của mình với người khác, không sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác mà không có sự đồng ý, và không tiết lộ thông tin cá nhân của mình trên các trang web hoặc dịch vụ công khai khác.

Quyền của khách hàng và người dùng

Khách hàng và người dùng truy cập vào website này có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình trong dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đáp ứng các yêu cầu này, trừ khi quy định pháp luật hoặc lợi ích hợp lý của công ty yêu cầu không cho phép.

Cập nhật Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bản cập nhật mới nhất của Chính sách bảo mật sẽ được công bố trên website này. Khách hàng và người dùng được khuyến khích kiểm tra thường xuyên Chính sách bảo mật để nắm bắt các thay đổi.

Liên hệ

Nếu khách hàng hoặc người dùng truy cập vào website này có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc khiếu nại nào liên quan đến Chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp trên website.

  • Trang web chính thứchttps://rikvipz.com/
  • Điện thoại hỗ trợ khách hàng: 0987333112
  • Email hỗ trợ khách hàng: [email protected]
  • Facebook: https://www.facebook.com/rikvip/
  • Địa chỉ trụ sở chính: Lương Bình, Bến Lức, Long An, Việt Nam

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày được công bố trên website và áp dụng cho tất cả khách hàng và người dùng truy cập vào website này.