Trang điều khoản và điều kiện sử dụng của website nhà cái rikvip

Chào mừng bạn đến với trang điều khoản và điều kiện sử dụng của website nhà cái rikvip. Trang này quy định các điều kiện và hạn chế liên quan đến việc sử dụng trang web này và các dịch vụ liên quan đến nhà cái rikvip. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được liệt kê dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng:

Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi để được phép sử dụng trang web của chúng tôi.
Bạn cam kết sử dụng trang web và các dịch vụ liên quan đến nhà cái rikvip một cách trung thực và có trách nhiệm. Bạn không được sử dụng trang web và các dịch vụ này để thực hiện bất kỳ hành vi gian lận, lừa đảo, hoặc vi phạm luật pháp của quốc gia.
Bạn không được sử dụng trang web và các dịch vụ của nhà cái 130 để thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm đạo đức, phản động hoặc xúc phạm đến người khác.

Quyền sở hữu trí tuệ:

Tất cả các nội dung, dịch vụ và thông tin trên trang web của chúng tôi được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và các quy định liên quan.
Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản, hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của chúng tôi mà không được phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Trách nhiệm và hạn chế:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật của quốc gia hoặc hành vi vi phạm đạo đức của người dùng.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn đến thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cảm, tài chính, thương mại hoặc thiệt hại do mất mát dữ liệu hoặc lợi nhuận.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào được đăng tải trên trang web của chúng tôi bởi người dùng hoặc bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc thông tin nào có liên quan đến các trang web bên ngoài được liên kết đến từ trang web của chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sự gián đoạn hoặc lỗi kỹ thuật của trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến các lỗi hệ thống, lỗi kết nối internet hoặc lỗi phần mềm. Chúng tôi cũng không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ hoạt động một cách không gián đoạn và không bị lỗi.

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ phần nào của Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi đã thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật này có nghĩa là người sử dụng đã chấp nhận các thay đổi đó.

Trang web của chúng tôi chỉ được sử dụng cho mục đích giải trí và người dùng phải tuân thủ tất cả các quy định pháp luật và quy định liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi. Việc sử dụng trang web này để tham gia các hoạt động cá cược hoặc đánh bạc có thể bị cấm hoặc hạn chế bởi luật pháp của một số khu vực, và người dùng phải chịu trách nhiệm đối với việc tuân thủ các quy định này.